CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12412909
Đang truy cập:316
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01 (1968-2011)
Hộp số:9
Hồ sơ số:56
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ giao đất trồng rừng cho Công ty ăn uống dịch vụ huyện Kỳ Anh năm 1992
Tờ số:4
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:Bản cam kết
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:30/3/1992
Tác giả:Ban QTDA 4304
Trích yếu nội dung:Bản cam kết hợp đồng nhận đất trồng rừng
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản gốc
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: