CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12426990
Đang truy cập:132
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01 (1968-2011)
Hộp số:10
Hồ sơ số:64
Trích yếu hồ sơ:Nghị quyết về dự toán ngân sách huyện Kỳ Anh năm 1996
Tờ số:1
Số lượng tờ:16
Phí khai thác (VNĐ):16.000
Thể loại:Nghị quyết
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1996
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:Nghị quyết dự toán ngân sách năm 1996
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản photo
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: