CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13039517
Đang truy cập:267
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01 (1968-2011)
Hộp số:12
Hồ sơ số:100
Trích yếu hồ sơ:Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các thương nghiệp, cá thể trên địa bàn huyện Kỳ Anh năm 2000
Tờ số:3
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Giấy chứng nhận, xác nhận
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2000
Tác giả:CT TNHH XD Hải Hà
Trích yếu nội dung:Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh CT TNHH XD Hải Hà
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản sao
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: