CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12456099
Đang truy cập:33
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01 (1968-2011)
Hộp số:13
Hồ sơ số:106
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất các xã vùng dự án huyện Kỳ Anh năm 2001
Tờ số:11
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại:Quy hoạch
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2001
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Quy hoạch sử dụng đất các vùng dự án xã Kỳ Hợp
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản chính
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: