CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13587282
Đang truy cập:396
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01 (1968-2011)
Hộp số:18
Hồ sơ số:131
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của phòng Kế hoạch - Tài chính huyện Kỳ Anh năn 2003
Tờ số:6
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:02 /CV/KH-TC
Ngày ban hành:17/2/2003
Tác giả:Phòng KH-TC
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt việc sử dụng kinh phí thu được do xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước cho Công an huyện Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản chính
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: