TIN MỚI NHẤT

HÔM NAY TRONG LỊCH SỬ

Ngày 30 tháng 11 năm 1982: Hội đồng nhà nước đã thông qua Pháp lệnh bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc gia.

Ngày 30 tháng 11 năm 1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 229 quy định: Các cơ quan quân sự trên toàn cõi Việt Nam đều đặt dưới quyền Bộ Quốc phòng.

Ngày 30 tháng 11 năm 1946: Hồ Chủ tịch đã ký sắc lệnh số 230 bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp giữ chức Tổng chỉ huy quân đội toàn quốc.

Ngày 30 tháng 11 năm 1835: Ngày sinh nhà văn Mỹ Mác Tuên. Ông mất năm 1910. Tiểu thuyết nổi tiếng của ông Những cuộc phiêu lưu của Hấc Fin.

Ngày 30 tháng 11 năm 1967: Cộng hòa Nhân dân Nam Yemen giành độc lập từ Anh.


THƯ VIỆN ẢNH

CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10339887
Đang truy cập:111
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
868 /QĐ-UBND14/05/2012UBND huyện Kỳ Anh
43/BC-UBND28/07/2012UBND xã Kỳ Ninh
22/BC-UBND28/07/2012UBND xã Kỳ Lợi
18/BC-UBND28/07/2012UBND xã Kỳ Lạc
20/BC-UBND30/07/2012UBND xã Kỳ Hà
21/BC-UBND27/07/2012UBND xã Kỳ Châu
75/BC-LĐTBXH28/07/2012Phòng LĐTBXH
172/GM-UBND25/07/2012UBND huyện Kỳ Anh
2374/QĐ-UBND20/07/2012UBND huyện Kỳ Anh
505/UBND-LĐ16/07/2012UBND huyện Kỳ Anh
110/TB-UBND11/07/2012UBND huyện Kỳ Anh
478/KH-UBND10/04/2012UBND huyện Kỳ Anh
190/KH-UBND06/04/2012UBND huyện Kỳ Anh
344 /QĐ-UB02/04/1982UBND huyện Kỳ Anh
302 /TC-UB18/09/1982UBND huyện Kỳ Anh
/TCCB-UB12/08/1982UBND huyện Kỳ Anh
258 /TC-UB04/08/1982UBND huyện Kỳ Anh
257 /TC-UB04/08/1982UBND huyện Kỳ Anh
255 /CV-UB04/08/1982UBND huyện Kỳ Anh
228 /QĐ-UB24/12/1982UBND huyện Kỳ Anh
227 /QĐ-UB24/12/1982UBND huyện Kỳ Anh
223 /QĐ-UB24/12/1982UBND huyện Kỳ Anh
222 /QĐ-UB24/12/1982UBND huyện Kỳ Anh
218 /QĐ-UB11/12/1982UBND huyện Kỳ Anh
218 /QĐ-UB11/12/1982UBND huyện Kỳ Anh
217 /QĐ-UB11/12/1982UBND huyện Kỳ Anh
216 /QĐ-UB11/11/1982UBND huyện Kỳ Anh
211 /QĐ-UB04/12/1982UBND huyện Kỳ Anh
209 /CV-UB28/06/1982UBND huyện Kỳ Anh
206 /QĐ-UB25/11/1982UBND huyện Kỳ Anh
205 /QĐ-UB24/11/1982UBND huyện Kỳ Anh
201 /QĐ-UB17/11/1982UBND huyện Kỳ Anh
200 /QĐ-UB17/11/1982UBND huyện Kỳ Anh
200 /TC-UB05/08/1982UBND huyện Kỳ Anh
199 /QĐ-UB17/11/1982UBND huyện Kỳ Anh
198 /QĐ-UB17/11/1982UBND huyện Kỳ Anh
187 /TC-UB26/10/1982UBND huyện Kỳ Anh
181 /QĐ-UB12/08/1982UBND huyện Kỳ Anh
180 /QĐ-UB14/10/1982UBND huyện Kỳ Anh
179 /QĐ-UB12/10/1982UBND huyện Kỳ Anh
179 /QĐ-UB14/10/1982UBND huyện Kỳ Anh
178 /QĐ-UB12/10/1982UBND huyện Kỳ Anh
177 /QĐ-UB14/10/1982UBND huyện Kỳ Anh
/QĐ-UB01/10/1982UBND huyện Kỳ Anh
/QĐ-UB14/10/1982UBND huyện Kỳ Anh
174 /QĐ-UB12/10/1982UBND huyện Kỳ Anh
169 /QĐ-UB06/10/1982UBND huyện Kỳ Anh
05 /TC-UB05/09/1982UBND huyện Kỳ Anh
167 /QĐ-UB01/10/1982UBND huyện Kỳ Anh
165 /QĐ-UB01/01/1982UBND huyện Kỳ Anh
160 /QĐ-UB05/09/1982UBND huyện Kỳ Anh
159 /QĐ-UB05/09/1982UBND huyện Kỳ Anh
/TC-UB01/08/1982UBND huyện Kỳ Anh
/QĐ-UB01/08/1982UBND huyện Kỳ Anh
/QĐ-UB01/08/1982UBND huyện Kỳ Anh
156 /QĐ-UB31/08/1982UBND huyện Kỳ Anh
155 /QĐ-UB31/08/1982UBND huyện Kỳ Anh
154 /QĐ-UB31/08/1982UBND huyện Kỳ Anh
153 /QĐ-UB31/08/1982UBND huyện Kỳ Anh
152 /QĐ-UB31/08/1982UBND huyện Kỳ Anh
152 /QĐ-UB31/08/1982UBND huyện Kỳ Anh
150 /QĐ-UB31/08/1982UBND huyện Kỳ Anh
147 /QĐ-UB31/08/1982UBND huyện Kỳ Anh
146 /QĐ-UB27/08/1982UBND huyện Kỳ Anh
144 /QĐ-UB24/08/1982UBND huyện Kỳ Anh