CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755144
Đang truy cập:291
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Cấp thẻ độc giả

1. Cấp thẻ độc giả qua mạng:

1. Độc giả cần Đăng ký (hoặc Đăng nhập) tài khoản để được đề nghị cấp thẻ độc giả.

2. Kiểm tra, bổ sung đầy đủ thông tin theo biểu mẫu.

3. Click Nút Cấp thẻ độc giả.

4. Kiểm tra, theo dõi kết quả xử lý Thủ tục trong mục Quản lý hồ sơ của Hồ sơ cá nhân.

5. Nhận kết quả tại Chi cục Văn thư - Lưu tữ tỉnh hoặc đề nghị chuyển qua đường bưu điện.

Đăng ký tài khoản để thực hiện dịch vụ công trực tuyến:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Cấp thẻ độc giả trực tiếp tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Hà Tĩnh

Độc giả đến trực tiếp tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Hà Tĩnh và chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Bản photo Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu; trường hợp tài liệu để phục vụ công tác thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức;

- 1 ảnh 2x3.

- Lệ phí 50.000 đồng/thẻ/năm

Biểu mẫu đăng ký

- Phiếu đề nghị cấp thẻ độc giả. (Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ).