CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12044980
Đang truy cập:121
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

1. Thủ tục khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ trên webportal:

1. Độc giả cần Đăng ký (hoặc Đăng nhập) tài khoản để được khai thác, sử dụng tải file đính kèm.

2. Tìm kiếm các văn bản, tài liệu cần sử dụng.

3. Chọn Tải về/download file đính kèm để đọc toàn văn của văn bản.

4. Phí khai thác: 3.000đ/tờ (tùy theo từng văn bản). Hệ thống sẽ thực hiện trừ phí trong số tiền của Quỹ khai thác của độc giả.

Đăng ký tài khoản để thực hiện dịch vụ công trực tuyến:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Thủ tục khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ từ xa: Cấp chứng thực tài liệu lưu trữ:

1. Độc giả cần Đăng ký (hoặc Đăng nhập) tài khoản để được khai thác, sử dụng tải file đính kèm.

2. Tìm kiếm các văn bản, tài liệu cần sử dụng.

3. Click Cấp bản chứng thực để nhập thông người nhận.

4. Nhập thông người nhận: Họ và tên; địa chỉ nhận kết quả và số lượng bản cần chứng thực.

5. Click "Gửi yêu cầu" 

6. Phí: 3000đ/tờ ( x Tổng số tờ) + Lệ phí chứng thực (20.000đ/bản) và chi phí phát hành kết quả qua đường điện (12.000đ/lần gửi). Hệ thống sẽ thực hiện trừ phí trong số tiền của Quỹ khai thác của độc giả.

Sau khi Gửi yêu cầu, hệ thống sẽ tạo Hồ sơ chờ xử lý trong Hồ sơ cá nhân của độc giả online. Kết quả sẽ được chuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ độc giả đã khai báo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Độc giả khai thác sử dụng trực tiếp tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Hà Tĩnh:

Độc giả đến trực tiếp tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ và chuẩn bị các giấy tờ sau: Thẻ độc giả (Do Chi cục Văn thư - Lưu trữ cấp) hoặc một trong các giấy tờ sau: Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu; Giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức.

- Thanh toán phí nếu có.

- Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu; phiếu yêu cầu đọc tài liệu; phiếu yêu cầu sao; phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu;