CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12412031
Đang truy cập:295
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ

 

Quy trÌNH CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LƯU TRỮ

Điều kiện: Có tài khoản độc giả online và có đủ số tiền trong quỹ.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản độc giả online

Bước 2: Chọn yêu cầu -> Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ

Bước 3: Chọn các lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ

Bước 4: Đính kèm các file của Hồ sơ kèm theo

Bước 5. Kích chuột vào nút Gửi yêu cầu cấp chứng chỉ.

Bước 6: Nhận kết quả

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đăng ký tài khoản để thực hiện dịch vụ công trực tuyến: