CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12470123
Đang truy cập:260
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ

 
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƯU TRỮ

Điều kiện: Có tài khoản độc giả online và có đủ số tiền trong quỹ.

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản độc giả online

Bước 2: Chọn yêu cầu -> Đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ

Bước 3: Chọn Dành cho Cá nhân hoặc cho Tổ chức.

Bước 4. Nhập các thông tin của cá nhân hoặc tổ chức.

Bước 5: Đính kèm các file của Hồ sơ kèm theo

Bước 6. Kích chuột vào nút Gửi yêu cầu cấp chứng chỉ.

Bước 7: Nhận kết quả.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Đăng ký tài khoản để thực hiện dịch vụ công trực tuyến: