CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755062
Đang truy cập:285
TRA CỨU HỒ SƠ
STTTên Thủ TụcMã hồ sơHọ và tênThời gian nộpThời gian trả lờiTình trạng
1 Chứng thực tài liệu 124 Trần Thị Mận 14/05/2024 15:2814/05/2024 15:28Hồ sơ chờ xử lý
2 Chứng thực tài liệu 123 Trần Thị Mận 13/05/2024 22:3013/05/2024 22:30Hồ sơ chờ xử lý
3 Cấp thẻ độc giả 122 Trần Thị Mận 13/05/2024 11:3813/05/2024 11:38Hồ sơ chờ xử lý
4 Cấp thẻ độc giả 121 Trần Thị Mận 13/05/2024 11:3713/05/2024 11:37Hồ sơ chờ xử lý
5 Chứng thực tài liệu 120 Nguyễn Thị Hồng Điệp 08/04/2024 14:3708/04/2024 14:37Hồ sơ chờ xử lý
6 Chứng thực tài liệu 119 Trần Thị Thu Trang 30/09/2023 08:1130/09/2023 08:11Hồ sơ chờ xử lý
7 Chứng thực tài liệu 118 Võ Thị Hiền 11/09/2023 22:0211/09/2023 22:02Hồ sơ chờ xử lý
8 Chứng thực tài liệu 117 Võ Thị Hiền 11/09/2023 21:5111/09/2023 21:51Hồ sơ chờ xử lý
9 Chứng thực tài liệu 116 Lê Trường Hải 30/08/2023 15:3730/08/2023 15:37Hồ sơ chờ xử lý
10 Chứng thực tài liệu 115 Nguyễn Sỹ Tuấn 11/07/2023 21:1111/07/2023 21:11Hồ sơ chờ xử lý
11 Chứng thực tài liệu 114 Nguyễn Thị Thanh Xuân 11/07/2023 09:4411/07/2023 09:44Hồ sơ chờ xử lý
12 Chứng thực tài liệu 113 Hoàng Thị Minh Thủy 10/07/2023 07:2510/07/2023 07:25Hồ sơ chờ xử lý
13 Chứng thực tài liệu 112 Đinh Thị Cẩm Thơ 04/07/2023 07:2604/07/2023 07:26Hồ sơ chờ xử lý
14 Chứng thực tài liệu 111 Cao Đình Tượng 03/07/2023 12:3003/07/2023 12:30Hồ sơ chờ xử lý
15 Chứng thực tài liệu 110 Cao Đình Tượng 03/07/2023 10:5603/07/2023 10:56Hồ sơ chờ xử lý
16 Chứng thực tài liệu 109 Nguyễn Sỹ Tuấn 03/07/2023 07:4603/07/2023 07:46Hồ sơ chờ xử lý
17 Chứng thực tài liệu 107 Cao Đình Tượng 02/07/2023 19:0202/07/2023 20:45Hồ sơ chờ xử lý
18 Chứng thực tài liệu 108 Cao Đình Tượng 02/07/2023 19:4702/07/2023 19:47Hồ sơ chờ xử lý
19 Chứng thực tài liệu 106 Cao Tuấn Anh 29/06/2023 15:2229/06/2023 15:22Hồ sơ chờ xử lý
20 Chứng thực tài liệu 105 Nguyễn Thị Việt Hoa 28/06/2023 15:5328/06/2023 15:53Hồ sơ chờ xử lý
21 Chứng thực tài liệu 104 LÊ THỊ HÀ GIANG 28/06/2023 07:4428/06/2023 07:44Hồ sơ chờ xử lý
22 Chứng thực tài liệu 103 Nguyễn Sỹ Tuấn 28/06/2023 07:4228/06/2023 07:42Hồ sơ chờ xử lý
23 Chứng thực tài liệu 102 Nguyễn Sỹ Tuấn 28/06/2023 07:4028/06/2023 07:40Hồ sơ chờ xử lý
24 Chứng thực tài liệu 101 Trần Thị Hương 26/05/2023 15:4626/05/2023 15:46Hồ sơ đã hoàn thành
25 Cấp thẻ độc giả 87 Đặng Hữu Tường 21/12/2020 16:5310/03/2022 16:49Hồ sơ có trả lời
26 Chứng thực tài liệu 99 Đường Thị Liệu 18/11/2021 08:4719/11/2021 13:58Hồ sơ có trả lời
27 Chứng thực tài liệu 98 Phạm Thị Mĩ Dung 31/12/2020 14:5131/12/2020 14:51Hồ sơ đã hoàn thành
28 Chứng thực tài liệu 96 Trần Văn Hưng 25/12/2020 11:4929/12/2020 11:28Hồ sơ có trả lời
29 Chứng thực tài liệu 97 Trần Văn Hưng 25/12/2020 15:1525/12/2020 15:15Hồ sơ đã hoàn thành
30 Chứng thực tài liệu 95 Trần Văn Hưng 25/12/2020 11:4325/12/2020 11:43Hồ sơ đã hoàn thành
31 Chứng thực tài liệu 94 Từ Đăng Trường 25/12/2020 09:3025/12/2020 09:30Hồ sơ đã hoàn thành
32 Chứng thực tài liệu 93 Đào Thị Thu Hương 25/12/2020 06:5725/12/2020 06:57Hồ sơ đã hoàn thành
33 Chứng thực tài liệu 92 Lê Thị Thanh Hoàn 24/12/2020 17:3324/12/2020 17:33Hồ sơ đã hoàn thành
34 Chứng thực tài liệu 91 Trần Thị Thảo 24/12/2020 11:2524/12/2020 11:25Hồ sơ đã hoàn thành
35 Chứng thực tài liệu 90 Dương Thị Thuận 23/12/2020 10:1623/12/2020 10:16Hồ sơ đã hoàn thành
36 Chứng thực tài liệu 89 Dương Thị Thuận 23/12/2020 09:4523/12/2020 09:45Hồ sơ đã hoàn thành
37 Chứng thực tài liệu 88 Đỗ Thị Thanh Bình 22/12/2020 14:3222/12/2020 14:32Hồ sơ đã hoàn thành
38 Chứng thực tài liệu 81 Nguyễn Sỹ Tuấn 12/09/2018 10:3020/09/2019 16:30Hồ sơ đã hoàn thành
39 Chứng thực tài liệu 80 hoàng sỹ nam 11/10/2017 21:2826/10/2017 09:30Hồ sơ có trả lời